Có nên đi Nhật vào thời điểm này?

Trước khi quyết định du lịch đến Nhật Bản, rất nhiều người tự hỏi liệu thời điểm hiện tại có phải là thời gian thích hợp để khám phá đất

Có nên đi Nhật vào thời điểm này?

Trước khi quyết định du lịch đến Nhật Bản, rất nhiều người tự hỏi liệu thời điểm hiện tại có phải là thời gian thích hợp để khám phá đất